CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG ( CQ ) TÔN NGÓI NHỰA SANTIAGO

Chứng Nhận Chất Lượng ( CQ )
17/06/2019

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng của tổng cục đo lường Việt Nam được thử nghiệm bằng tiêu chuẩn ISO nhằm mục đích đo:

1. Độ bền kéo

Độ bền kéo là khả năng chống lại sự phá vỡ dưới ứng suất kéo là một trong những đặc tính quan trọng nhất của vật liệu dùng cho các ứng dụng kết cấu.  

2. Độ bền nén

Độ bền nén là sức chịu đựng của vật liệu khi chịu tác động của lực ép đơn.

 

3. Độ bền trong môi trường axit

Khi thử nghiệm độ bền với axit HCl thì mẫu tôn nhựa, ngói nhựa được ngâm trong thời gian 24h để kiểm tra độ thay đổi màu sắc và độ thay đổi khối lượng của mẫu

4. Khả năng chống cháy với ngọn lửa 

Khả năng chống cháy được thử nghiệm bằng cách cho mẫu thuốc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt của mẫu ngói nhựa, tôn nhựa để thử độ bắt lửa.

 

Kết quả kiểm định: 

 

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯƠNG TÔN NHỰA

 

( Kết quả kiểm nghiệm chất lượng của tôn nhựa

 

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯƠNG NGÓI  NHỰA

( Kết quả kiểm nghiệm chất lượng của ngói nhựa

Các bài viết khác
17/06/2019

Catologue

Catologue tôn ngói nhựa Santiago
Bạn cần hỗ trợ gì? ×